Pyramidal Bungalow

The Pyramid project represents the crown of our work. These self-sustaining bungalows of wide application, made of natural materials from renewable sources, are an ideal example of human relationship with nature.

Dijeljenje obroka beskućnicima

obroci za beskučnike

Zajedno sa članovima, simpatizerima i dobrim ljudima, udruga Panoniart je skupila i podijelila preko 30 obroka za beskućnike grada Osijeka.

Furaj Lega

prikupljanje starih bicikala za ljude slabijeg imovinskog statusa

Sakupljanje starih bicikala, servisiranje i donacija obiteljima slabijeg imovinskog stanja u suradnji sa “biciklistički klub Furaj Lega”

Pomaganje u poplavnim područjima.

poplavljena područja

Članovi i simpatizer udruge Panoniart do sada su više puta sudjelovali u kriznim vremenima poplava koje su pogodile “Gunja, Rajevo selo, Vikend naselje Karašica kod Osijeka”, a rado se odazivaju na druge apele od koristi zajednici i pojedincima.