Dijeljenje obroka beskućnicima

obroci za beskučnike

Zajedno sa članovima, simpatizerima i dobrim ljudima, udruga Panoniart je skupila i podijelila preko 30 obroka za beskućnike grada Osijeka.

Furaj Lega

prikupljanje starih bicikala za ljude slabijeg imovinskog statusa

Sakupljanje starih bicikala, servisiranje i donacija obiteljima slabijeg imovinskog stanja u suradnji sa “biciklistički klub Furaj Lega”

Pomaganje u poplavnim područjima.

poplavljena područja

Članovi i simpatizer udruge Panoniart do sada su više puta sudjelovali u kriznim vremenima poplava koje su pogodile “Gunja, Rajevo selo, Vikend naselje Karašica kod Osijeka”, a rado se odazivaju na druge apele od koristi zajednici i pojedincima.